Neudorff Finalsan® RTU Rikkakasvien torjunta-aine 750 ml

27,50 

Heti käyttövalmis ruiskute rikkakasvien ja -ruohojen torjuntaan. Tehoaa myös vuohenputkeen, peltokortteeseen, sammaliin ja leviin.
Vaikuttavina aineina 31,02 g/l pelargonihappo ja 4,95 g/l maleiinihydratsidi
Vaikuttaa juuriin saakka.
Biologisesti hajoava

Käyttö:
Käyttövalmis ruiskute.
Rikkakasvit on kasteltava läpimäriksi, jotta ne saisivat optimaalisen määrän tehoainetta.

Sisältö: 750 ml

Kuvaus

Merkintä – (EY) No 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS07
Huomiosana  Varoitus

Vaarallisuutta osoittavat lausekkeet
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvallisuusohjeet

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+ JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
P338 Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.

Linkistä alta löydät myyntipäällyksen tekstin:

https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/KareDocs/3046Myyntipaallyksenteksti.pdf

Ostoskori Kanta-asiakkaat

Huomioithan, että valikoima ja hinnat voivat vaihdella sesongin ja myymälän mukaan.

  • Kategoria

  • Ominaisuudet